Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Брунбауер, Улф

brunnbauer_ulf

Улф Брунбауер е роден през 1970г. в Линц и е завършил история, руска филология, социология и икономика в Грац и Москва. През 1999г. защитава докторска титла в университета в Грац, където работи като научен сътрудник в катедрата по история на Югоизточна Европа, а по-късно е преподавател в Института по история. През 2001г. е гост-преподавател в Скопие (Македония), през 2003г. в университета във Велико Търново (България) и през 2006г. в Западния университет Тимишоара (Румъния). От 2003г. Улф Брунбауер е научен сътрудник в Института за Източна Европа към Свободния университет Берлин, където през юли 2007г. се хабилитира.