Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

valcheva-stankova_rumyana

Румяна Вълчева Станкова е родена през 1944г. във Велико Търново (България), учи немски език в Хердер-Институт Лайпциг и завършва органичен синтез и технология в Техническия университет Лойна-Мерзербург. След дипломирането си работи дълги години във фирма “Петер Караминчев” в Русе (България). През 1984-1993г. е ръководител на отделите по маркетинг и международни отношения на русенската фирма ИСОМА. След 1995г. разработва електронен “Интерактивен мултидисциплинарен английско-български речник“. Румяна Вълчева Станкова превежда на и от немски и английски езици.