Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

babic_vladimir
Владимир Бабич е роден през 1982г. в Рума (Сърбия) и е завършил немски език и литература в Белград. Със стипендия на Австрийската служба за академичен обмен ÖAD следва един семестър немска филология и транслатология във Виена, а като стипендиант на Германската служба за академичен обмен DAAD – един семестър германистика в Оснабрюк. През 2005г. с краткия си разказ Glad [Глад] печели конкурс за автори на издателствата Алма и Беографити, след което разказът е публикуван във Vrata moje priče. Владимир Бабич работи като литературен и съдебен преводач. Сред преводите му са няколко кратки разказа от Russendisko [Руска дискотека] на Владимир Каминер и Geschichte der Männlichkeit in Europa [История на мъжествеността в Европа] (1450-2000) на Волфганг Шмале.