Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Шмале, Волфганг

schmale_wolfgang
© privat
Волфганг Шмале е роден през 1956г. във Вюрцбург и е завършил история, френски и педагогика в Бохум и Бордо. Работил е и е провеждал изследвания в различни университети в Германия, Франция и Австрия. От 1999г. преподава история на Новото време във Виенския университет. Сред най-важните области на изследванията му са история на Европа и на половете, както и Digital Humanities. Последните му две книги са Digitale Geschichtswissenschaft [Дигитална история] (Виена 2010) и Geschichte und Zukunft der Europäischen Identität [История и бъдеще на европейската идентичност] (Федерална централа за политическо образование, 2010). Книгата му Geschichte Europas [История на Европа], излязла през 2000г. във Виена, излиза през 2003г. в превод на сръбски, а през 2005г. и в превод на български език.