Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Милер, Алис

miller_alice
© Julika Miller/Suhrkamp Verlag
Алис Милер е родена през 1923г. в Полша и е завършила философия, психология и социология в Базел. След придобиване на докторска степен преминава обучение за психоаналитик в Цюрих и упражнява професията в продължение на 20 години. През 1980г. затваря кабинета си и преустановява практика, за да пише. Оттогава публикува 13 книги, в които представя на широката общественост резултатите от своите изследвания на детството. Тя възприема търсенето на реалността от детството като остро противоречие с психоанализата, която по стара традиция обвинява детето и щади родителите. Алис Милер умира на 14 април 2010г. на 87 годишна възраст.