Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

nikolovska zoricaПроф. д-р Зорица Николовска е родена през 1964 г. в Скопие. Завършва германистика и от 1987 г. работи в катедрата по немски език и литература. По време на следдипломното си обучение, в рамките на което получава едногодишна стипендия от Германската служба за академичен обмен за изследователски престой в Университета в Дюселдорф. През 1996 г. получава магистърска степен. През 2003 г. защитава докторска дисертация във Филологическия факултет на университет „Блаже Конески” в Скопие. От 2004 г. е доцент, а от 2009 г. извънреден професор за немскоезична литература във Филологическия факултет. Проф. д-р Зорица Николовска има множество статии в областта на литературознанието  и е член на настоятелството на Съюза на преводачите в Македония. Превежда проза и поезия от немски на македонски език.В неин превод са издадени произведения от Фридрих Шилер, Роберт Музил, Е. Т. А. Хофман и Михаел Енде.