Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

totzeva sophiaД-р София Тоцева е родена в София и е завършила българистика и германистика в София и Берлин. Защитава докторска титла през 1994г. по театрознание в университета Майнц, където повече от десет години е преподавателка. Нейното изследване Das theatrale Potential des dramatischen Textes. Ein Beitrag zur Theorie von Drama und Dramenübersetzung [Театралният потенциал на драматичния текст. Теория на драмата и превода на драматични текстове] е сред задължителните трудове върху теорията на превода на драматични текстове. В специализираната изследователска секция 309 “Литературният превод” в университета Гьотинген тя е отговаряла за направление “Теория на превода на драма”. Наред с дългогодишния си изследователски и преподавателски опит София Тоцева работи и като литературен преводач, драматург и журналист. Превела е разкази на Адолф Мушг (Синият мъж), както и избрани пиеси на Артур Шницлер и Фридрих Дюренмат.