Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Млекуж, Йерней

mlekuz jernej
© Mateja Jordovič Potočnik
Йерней Млекуж е роден през 1974г. и е завършил география, етнология и културна антропология. През 2008г. защитава докторска титла в университета Нова Горица в областта на междукултурните изследвания. Той е научен сътрудник в словенския Институт за изследване на миграцията (Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU). Интересът му е насочен основно към областите културна миграция, социална география и материална култура.